tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

Blog Archive

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Sunday, August 16, 2009

BỘ GÕ CANGJEI ( THƯƠNG HIỆT ) RÚT GỌN

 http://www.hkpe.net/cj/images/cjtable.gif


II. TỐC THÀNH THÂU NHẬP PHÁP

 

Tốc thành thâu nhập pháp cũng gọi là Ðại dị 大易 hay Giản dị 簡易(Easy Changjie =Thương Hiệt giản dị), Nếu chữ Hán phồn thể theo Thương Hiệt có một mã thì ta lấy trọn; nếu nó có trên hai mã thì ta lấy mã đầu và mã cuối mà thôi. Thí dụ:

 

HÁN TỰ

THƯƠNG HIỆT

TỐC THÀNH

HÁN TỰ

THƯƠNG HIỆT

TỐC THÀNH

C C GRRV GV
HQU HU ONFD OD
RVP RP QMB QB
QJNL QL HGHU HU

HQM

HM

HEQJ

HJ

TJ TJ QJ QJ
TT TT FHEJ FJ
PD PD IJE IE
YFD YD WL WL
NBWLI NI BBU BU
MWPI MI RWNL RL
YWIHR YR VFHSB VB
FDMBB FB NMFB NB
BVVW BW YROMB YB

 

Khi phân tích chữ để lấy mã, ta chỉ cần chú ý nét đầu và nét cuối của chữ, như vậy sẽ có một loạt chữ cùng chung mã hiện ra cho ta chọn. Thí dụ: Gõ AN ta được một loạt chữ hiện ra là: ➀ 門 ➁ 剔 ➂ 旯 ➃ 昑 ➄ 昲 ➅ 閌.

 

III. BÀI TẬP THƯƠNG HIỆT THÂU NHẬP PHÁP

 

BÀI TẬP 1

Bài tập này luyện phân tích 24 mã cơ bản (tức là tự căn, ứng với 24 chữ cái latin).

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

廿

U

V

W

Y

 

昧 AJD

朋 BB

錢 CII

杳 DA

森 DDD

桔 DGR

枉 DMG

柑 DTM

渣 EDAM 

沽 EJR

汗 EMJ

汕 EU

沾 EYR

坦 GAM

志 GP

笨 HDM

涓 ERB

浬 EWG

灶 FG

理 MGWG

三 MMM

晶 AAA

旦 AM

肚 BG

針 CJ

釦 CR

查 DAM

焚 DDF

棧 DII

栓 DOMG

棵 DWD

淡 EFF

湖 EJRB

洽 EOMR

汝 EV

埋 GWG

竺 HMM

栽 JID

焊 FAMJ

圭 GG

吉 GR

箋 HII

或 IRM

哉 JIR

車 JWJ

串 LL

琳 MGDD

干 MJ

下 MY

明 AB

旺 AMG

胰 BKN

鈷 CJR

鋸 CSJR

夷 KN

忠 LP

玨 MGMG

桿 DAMJ

杜 DG

本 DM

來 DOO

汨 EA

淺 EII

沖 EL

沁 EP

渭 EWB

炎 FF

卦 GGY

坩 GTM

竿 HMJ

未 JD

士 JM

奎 KGG

壬 HG

胡 JRB

夾 KOO

患 LLP

瑚 MGJRB

天 MK

倡 OAA

早 AJ

旱 AMJ

肝 BMJ

銓 COMG

鉗 CTM

林 DD

桂 DGG

桓 DMAM

杏 DR

沐 ED

汁 EJ

汪 EMG

王 MG

二 MM

古 JR

 

BÀI TẬP 2
Bài tập 2 giúp phân tích và ghi nhớ 24 mã cơ bản (tự căn).

 

OAM

OGG

OKOO

OMM

OW

PAMJ

QGR

QOMR

QSUU

QYAJ

RDAM

RJD

ROMR

RWB

SUU

TAKQ

TW

TW

UU

UBB

VAA

VKN

VRP

WD

YAJ

OD

OI

OL

ORD

OWG

POMR

QI

QOOG

QTOD

QYR

QKOO

WP

YMY

RWG

TAJ

TDOO

TKOO

TOD

TOMD

UKOO

VGG

VMJ

VVV

WGG

YM

OF

OJ

OMG

OSUU

RJR

RRR

OWWW

QR

QTW

RAA

RG

RKN

RRWJ

尿 SE

TAK

TAB

TLJ

TOMG

TVR

USUU

VJD

VR

VWG

TJR

TMD

TPPP

OJR

OMJR

OU

OYR

QGGY

QOMG

QRB

QUU

RD

RGG

ROD

RUU

SJR

TAKG

TGB

TM

RFF

PYAJ

TUU

 

BÀI TẬP 3

Bài tập 3 này có tính tổng hợp, giúp ta nhớ và phân tích được các biến thể của 24 tự căn.

Nhắc lại: có 4 nhóm tự căn: (1) Triết lý, (2) Bút hoạch, (3) Nhân thể, và (4) Tự hình.

 

ABBT

DDI

DFB

DHHH

DIT

DYCK

DYLB

AHQM

AMWG

APIM

AYTA

BBR

BDHHH

BFMU

BHER

BIR

BJWJ

BMKE

BPA

BSLE

BTK

BWK

BYHHH

CBMR

CHA

CI

CLW

CNO

CPR

AFMU

AHS

AMYO 

ASHR

BAU

BBMR

BDI

BFQ

EBHG

EBND

EDHE

EFB

EHA

EHK

BHN

BHN

BJB

BKI

BMMC

BPRU

BSMV

BTU

BWL

BYHS

CBTU

CHDF

CITE

CMN

COIN

CPRU

AGDI

AJKA

APHH

AV

BAYC

BCMJ

BDOE

BGR

BHNE

BJCM

BM

EI

EITE

ELW

EMMU

ENI

EPH

BQ

BT

BTYV

BWP

CAV

CEI

CHER

CLLL

CNIR

CCR

AHBR

AJV

APP

AYRF

BBB

BD

BF

BHAE

BYAV

BJE  

BMFM

BND

BQU

BTAK

BV

BY

CSH

CTW

DAPP

DCI

DDMMF

CBBR

CFH

CCR

CLN

CNLH

CPI

CPIM

忿 CSHP

CWL

DAU

DDH

DDV

DHE

DHS

DJK

DYHS

EBBB

EBM

ECSH

ESBN

EE 

EDOE

EFH

EHGR

ENE

EINE

DHA

DHML

DJE

DYG

EJKA

EMD

EMNR

EOMN

EPT

CRHR

CSHU

CYCK

DAV

DDHNI

DF

DHER

DI

DJLV

EPD

ERHU

CRHU

CTGK

CYTJ

DBMR

EEED

EFBR

ERRD

 

NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI PHÂN TÍCH CÁC BIẾN THỂ CỦA TỰ CĂN

A

Vuông và trong có một nét: 日曰

B

Kín 3 mặt và hở dưới: 冂 冖

C

Hai điểm hoặc hai vạch: 丷 ハ 儿

D

Giống chữ t lật trái và quay ngang: ナセ

F

Ba điểm:

H

Phiệt và nét xiên trái: ノ 丿 ㄏ

L

Nét sổ và nét phiệt xiên trái: 〡丿

M

Nét hất từ trái xiên lên phải: ノ

N

Nét gẫy trên xuống và xiên trái: 」 フ

O

Phiệt xiên phải: 乀

P

Nét cong (không tính nét phẩy hay ngang): 匕 七 ヒ

Q

Chữ nhị 二 cắt dọc hay xiên:

R

Vuông và rỗng ruột:

S

Kín 3 mặt và hở trái hoặc phải: 匚 コ 勹 E

T

Một nét ngang bị hai nét cắt dọc: 廾 艹 サ

U

Kín 3 mặt và hở trên:

V

Nét gẫy đuôi cá, mũi hướng trái:

W

Vuông và trong có trên hai nét: 田 囚

 

Chú ý: Mã Thương Hiệt dựa trên sự phân tích nét của chữ khải phồn thể. Tuy nhiên ta không thể khái quát tất cả biến thể của 24 tự căn, vì thế ta cần trông cậy vào thị giác và thói quen viết chữ phồn thể mà linh động phân tích nét để lấy mã. Thí dụ phân tích lấy mã Thương Hiệt của một vài chữ sau đây:

 

DMOQ  

OM

OMH

OMI

OM

NG

SJ

WJ

WJ

ND      

NDND

NDU

WLOOO

TQNG

QD

QDTT

HAYF

LWLV

LVHAF

HVIO

YVHO

GRRV

HDRHG

FDILR

HQO

 

BÀI TẬP 4 (Tổng hợp)

EHER

EHKP

EIAV

EJB

EM

EMN

ENWF

EPRU

ESHR

ETAK

EWJR

EYT

FBR

FBRQ

FDCSH

FDTAK

FFBD

FHER

FMOB

FQ

FTMD

FYVI

GDI

GI

GIOK

GMFJ

GPD

GRTR

GRTR

GYHN

GYTR

HAMG

ESJ

HOMMN

HOWR

HPSL

HQHQM

HQM

HQMQJ

FAYT

FBRD

FBRW

FDILE

FDTGF

FFBHQ

FHS

FNO

FQHE

FTQ

GAV

GGDI

GIBT

GIRM

GMNR

GPIM

GSU

GYLM

HDYJ

HEY

HGHU

HHQM

HJR

HLQ

HMM

HODI

HAE

HAP

ESP

ETQ

EYG

FB

FBRG

FD

FDILR

FDYJ

FFH

FK

FPI

GIHS

GLLL

GNHE

GRHV

GTJ

GYO

HSB

HSP

HBMR

HD

HDBM

HDHQO

HDMFJ

HAHE

ESU

EWC

EYRF

FBLN

FBRLB

FDBM

FDJRB

FDYT

FH

FMU

FPRU

FSS

FYTR

GDHE

GHMY

GILR

GMF

GNO

GYHS

GYT

HALB

HAPI

GRRV

HBR

HDA

HE

HFD

HGI

HIR

HK

HOLQ

HOPA

HPDK

HOGDI

HQM

HQP

HLW

HMR

HO

HOGDI

HOMR

HOYG

HQ

HQI

HQO

HQTM

HSHML

HT

HAU

HBT

HDAMJ

HDFB

HDI

HDR

HEHA

HG

HGR

HJ

HKP

HMD

HMSU

HOAV

HOHNE

HOOMD

HQJR

HQOK

HS

HSMG

HHHAF

HAHAA

HAHAA

HGHNE

HOHAF

HKLMI

HN

HAYCK

HBYI

HDBGR

HDFH

HDLN

HDRHG

HER

HGDI

HHK

HJD

HKR

HML

HMY

HODHE

EWO

GHMR

HDND

HQG

ETC

GBY

禿 HDHU

HOYHS

HQPHH

HSBT

HSYHS

HND

ID

IHMR  

 

BÀI TẬP 5

Ghi nhớ cách lấy mã vài bộ thủ (= tự thủ) thường dùng.

 

Bộ thủ

Mã Thương Hiệt

Thí dụ

Mã Thương Hiệt

M ( MH) MTWB
I ITMC
ON ( OMN ) ONFD
MW ( MCWM) MWAHM
Y YLMC
G ( JM) GBMM
NO NOMRT
JE JESMM
HN ( HNHLI) HNBMC
K KMOB
P PR
HN HNI
S ( ) SMG
S ( ) SMIG
HS HSHML
HO ( HLO) HOAU
NK NKLQ
GO ( GYO) GORU
KU ( IKU) KUSIT
I IHU
JC ( JC) JCM
AN ( AN ) ANA
LN LNHXU
W ( BM ) WCB
HO HOAMI
KH ( IK) KHAV
VF ( VIF) VFM
L ( YHV) LL
LB LBABU
OU ( OJU) OUDM
TQ TQAPV
SM ( SMSIM) SMMBC
QD QDAU
IF ( MMF ) IFBJJ
YP YPHU
YR ( YMMR) YRANB
BH ( BSHH) BHBUE
BC ( BUC) BCAPH
GC ( GLNC) GCGLC
RM ( RYO) RMEA
HH ( HXH) HHFBR
JJ ( JWJ) JJJII
NL ( HRJ) NLAMH
OI ( OIAV) OIAMH
QB ( QMB) QBBSD
TJ ( TLJ) TJMJ
SF ( SQSF) 駿 SFICE
BB ( BBB) BBDHE
SH ( SIHHH) SHBB
HI HIBTV
NF ( NWF) NFAPP
YW ( YWII) YWIHR
鹿 IP (鹿 IXP) IPBM
JN ( JONI) JNQO
ID ( IJCC) IDHQU
WF ( WGF) WFGR
HV ( HXVYV) HVBUK
HL ( HUWML) HLKN
YX YXBT
YU ( YMUOO) YUAV
YP ( YBYSP) YPG

 

Ghi chú: Bộ Nạch 疒 liên quan các loại bệnh tật, thí dụ: ung thư 癰疽 , ôn dịch 瘟疫, lâm 痳 (bệnh hoa liễu), ma phong 痲瘋 (bệnh cùi), điên 癲 , trĩ 痔, v.v. Những bệnh này hết sức kinh khủng. Cho nên ta nhớ mã Thương Hiệt của bộ Nạch 疒  là K (phụ âm đầu tiên của từ Kinh Khủng)

 

Cần nhớ rằng bộ thủ khi đứng một mình như một chữ thì có mã khác với lúc nó là bộ phận của một chữ. Thí dụ bộ phong 風 đứng một mình có mã là HNHLI, nhưng có mã là HN trong các chữ 颺 (HNAMH), 颶 (HNBMC), 颾 (HNEII), v.v. Nơi cột nhì của bảng kê trên, trong dấu ngoặc là bộ thủ đứng riêng thành một chữ Hán và mã Thương Hiệt của nó. Hãy nhận xét các bộ thủ và gõ các chữ sau đây:

MIUH

MAND

MABK

IDHI

IDLMY

WFGR

WFGWC

WFIK

HVBJJ

MAHR

MOHAF

SFA

SFAJV

SFAMJ

SFAMO

BBHAF

BBHER

BBOLL

MOHF

MSU

MDMR

MDYLM

MYTJ

MTA

MTUO

IMCW

IMIG

IMMP

INBQ

INFQ

ININ

INKG

INLI

INOE

IO

IOD

IODI

IOHAF

IOIN

IOMA

IOOG

IOTF

GBMM

GBMT

GBLM

GNMI

KICE

KIJB

KIKU

KIUH

KOG

KOHH

KOIR

KOK

KOKR

KOLL

KP

KPKO

HSBR

HSBT

HSFF

HOAU

HOHQO

HOPI

HOPRU

NKLQ

NKHG

NKHYM

GOAMJ

GOAMO

GODK

GOIV

KPP

KPR

KPT

HVBUK

HVBVK

HVBUC

HLAPV

HLJBV

KQHK

BBYCK

SHAPH

SHAWE

SHBB

SHCWA

SHDBN

SHDCI

KQHP

KRC

KRRJ

KRRU

KRYE

ONFD

ONCSH

ONFF

ONHEY

ONJRU

ONJV

ONL

ONLL

ONLLL

ONLLN

ONLWL

ONMCW

ONMLM

MWAHM

MWAMO

MWBDI

YAMH

YAOG

YAPV

YASM

退 YAV

YBBR

YBGR

YBHU

YBJJ

YDL

YDLK

YDMQ

YEFH

YFB

YFD

YFDQ

YGCG

YGGU

YGR

YGRV

KUOLL

KUSIT

IHU

IHQ

IBPP

IKJWJ

IKW

IIIF

IIIH

JCBBR

JCBU

JCEGG

JCEMD

JCFDJ

JCGFO

YGSK

YGTQ

NOHNE

NOMK

NOMRN

NOMRT

NONHE

SHDHE

HIBTV

HIFB

鬿 HIHML

HIIKK

NFAA

NFAGI

NFAIL

NFASM

JEHAF

JEMBC

JESMI

HNAMH

HNBMC

HNEII

HNHHH

HNHHW

HNHJR

PA

PFD

PHH

PHHN

PHLN

PI

PI

PIJB

PIM

PKK

PKLU

PKN

PMFJ

PMRW

POJU

PR

PTOR

PUF

PUK

PUPU

PW

PYMR

HND

HNE

HNHAG

HNI

HNMAF

HNMNI

SAV

JCHGR

JCHS

ANAA

ANASM

ANAYK

ANB

ANCRU

LNHXU

LNMJK

LNNXU

LNTC

LNYLB

KUBBB

KUHJG

KUMG

GOGR

JCHDB

TJNAU

SBUG

SC

SEOG

SLB

SLMC

HLLE

HLVVU

YXBT

YXBUC

YWIHR

YWOMO

YWTQM

IPBM

IPC

IPF

IPFD

IPFDQ

IPTMC

SLMY

SLSL

SMG

SPD

SPHH

SR

SS

STKR

SWL

SAHAF

SBCC

SBLN

SCWA

尿 SE

SFB

SFD

SJC

SJKA

SJKF

SKN

SLMY

SLWV

SMIG

SMNP

SNDD

SNLR

SO

SP

SPP

SRLB

SSR

STQQ

STT

STV

SUG

SW

SYTJ

SYYI

SYYQ

HSB

LAM

LANB

LKLU

LLW

LBABU

KHAM

KHAPP

KHBBB

KHBOU

KHGR

VFN

VFVIF

VFAMO

JCGWC

LBAFU

LBBAC

LBCRU

LBJJ

YXF

YXLMM

YUAV

YUBM

OUMWJ

OUTRG

OUTT

OUYPD

JNQO

JNGI

JNIHQ

JNMWL

JNON

JNPFD

JNPRU

IDFD

IDHD

TQCSH

TQHDW

TQHNE

TQICE

TQKN

QDAU

QDBMS

YPHEN

YPHFD

YPMRB

YPMSO

YPRVK

YPWP

YRAMO

YRAWE

調 YRBGR

YRBOU

BHBVK

BHDH

BHHAU

BCBCC

BCBCD

BCBUC

GCILR

GCJKA

GCNAU

RMAMH

RMAMO

RMANW

RMHER

RMMR

HHFFS

HHHND

HHJMC

HHN

JJAPP

JJJII

JJJJJ

NLAMH

NLAMO

NLAV

NLNIN

OIAMH

OIAPP

OIAWE

QBBSD

QBBUU

QBHAF

QBJMO

TJMJ

TJMN

 

BÀI TẬP 6

Một số bộ phận của chữ Hán tuy không phải là bộ thủ theo truyền thống, nhưng để tiện lấy nét chọn mã, chúng được xem là bộ thủ theo Thương Hiệt (倉 首 Thương Hiệt chỉ định bộ thủ). Đây là loại tự thủ thứ hai (loại tự thủ thứ nhất đã trình bày ở bài tập 5).

Thí dụ: (FQ), (HB), (QK), (FB), (VI), (JI), (YH), v.v.

Thử gõ một số chữ sau đây:

 

FQBU

FQDMQ

FQHQ

FQLB

JIOBO

JIOG

FQMSO

FQN

FQNBG

FQQ

FQSH

FQSU

HBBM

HBBUU

HBDDF

HBE

JIR

JIWTC

HBF

HBF

HBG

HBHAF

HBHGR

HBMCH

QKA

QKALI

QKAP

QKE

JIYHV

YHHHH

QKHD

QKHK

QKHX

QKHXP

QKQ

FBR

FBRG

FBOK

YHHQM

YHMBC

FBRBC

FBRD

FBRHU

FBRLB

FBRMH

FBRMN

FBRPA

FBRQ

FBRW

FBRWF

FBRYV

FQVIF

FQYMU

VIW

VIHI

JID

JIJWJ

JILMI

JIMCW

JIMIG

 

BÀI TẬP 7

Phi liên thể tự là những chữ Hán phân tích được thành tự thủ tự thân.

Nguyên tắc chung: Tự thủ lấy mã đầu cuối, tự thân lấy mã đầu, nhì, cuối.

Như vậy số mã tối đa là 5: tự thủ 2 mãtự thân 3 mã.

Nếu số mã tự thủ phân tích được ≤ 2 thì lấy trọn; ≥ 3 thì chọn mã đầu và cuối.

Nếu số mã tự thân phân tích được 3 thì lấy trọn; > 3 thì chọn mã đầu, nhì, và cuối.

Khẩu quyết chung: Đầu-cuối, đầu-nhì-cuối.

 

Một số chữ Hán phi liên thể có kết cấu đôi. Nghĩa là gồm có hai phần: TRÁI-PHẢI, hoặc TRÊN-DƯỚI, hoặc NGOÀI-TRONG.

Khẩu quyết chung cho loại kết cấu đôi là: Đầu-cuối, đầu-nhì-cuối. (Tối đa 5 mã.)

 

(1) KẾT CẤU TRÁIPHẢI: Bên trái lấy 2 mã (nét đầu nét cuối); bên phải lấy 3 mã (nét đầu, nhì, cuối). Nếu mỗi bên có dưới số lượng đó thì lấy trọn. Trong các thí dụ sau, dấu / dùng tách các phần ra cho dễ hiểu:   A/B, B/B, HO/MMN, IF/G, D/LWV, YB/YSP.

(2) KẾT CẤU TRÊNDƯỚI: Phần trên lấy 2 mã (nét đầunét cuối); phần dưới lấy 3 mã (nét đầu, nhì, cuối). Nếu mỗi phần có dưới số lượng đó thì lấy trọn. Thí dụ: DM/RQ, A/MWG, T/GIT, YR/BVN, HN/D, AB/BT.

(3) KẾT CẤU NGOÀITRONG: Bên ngoài lấy 2 mã (nét đầu nét cuối); bên trong lấy 3 mã (nét đầu, nhì, cuối). Nếu mỗi bên có dưới số lượng đó thì lấy trọn. Thí dụ: AN/BBE, I/DG, I/DB, W/RIM, S/MIG, HN/HLI.

 

Một số chữ Hán phi liên thể lại có kết cấu phức hợp, nói chung là có ba phần như: TRÁI-GIỮA-PHẢI, hoặc TRÁI-PHẢI TRÊN-PHẢI DƯỚI, hoặc TRÊN-DƯỚI TRÁI-DƯỚI PHẢI, hoặc TRÊN-GIỮA-DƯỚI. Khẩu quyết chung cho loại kết cấu phức hợp là:

 Đầu-cuối, đầu-cuối, cuối. (Tối đa 5 mã.)

 

(1) KẾT CẤU TRÁIGIỮAPHẢI: Phần trái 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần giữa 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần phải 1 mã (nét cuối). Nếu mỗi phần có dưới số lượng đó thì lấy trọn. Thí dụ: D/GT/I, E/BC/N, E/D/D, YJ/YR/J, VH/II/L, O/MN/N.

(2) KẾT CẤU TRÁIPHẢI TRÊNPHẢI DƯỚI: Phần trái 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần phải trên 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần phải dưới 1 mã (nét cuối). Nếu mỗi phần có dưới số lượng đó thì lấy trọn. Thí dụ: D/NS/T, D/ME/M, R/YP/O, D/NC/R, E/SM/G.

(3) KẾT CẤU TRÊNDƯỚI TRÁIDƯỚI PHẢI: Phần trên 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần dưới trái 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần dưới phải 1 mã (nét cuối). Nếu mỗi phần có dưới số lượng đó thì lấy trọn. Thí dụ: H/TC/E, WL/VF/G, I/YB/P, I/YD/L, WL/YR/N, K/PK/O.

(4) KẾT CẤU TRÊNGIỮADƯỚI: Phần trên 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần giữa 2 mã (nét đầu, nét cuối); phần dưới 1 mã (nét cuối). Nếu mỗi phần có dưới số lượng đó thì lấy trọn. Thí dụ: T/LP/F, T/VI/D, SH/VV/V, AN/VI/T, H/WL/G, T/SI/T.

 

TÓM TẮT CÁC KẾT CẤU PHI LIÊN THỂ TỰ

* KẾT CẤU ĐÔI:

TRÁI-PHẢI

Trái 2

Phải 3

A/B, B/B, IF/G, YB/YSP, D/LWV, HO/MMN.

TRÊN-DƯỚI

Trên 2

Dưới 3

DM/RQ, A/MWG, T/GIT, YR/BVN, HN/D, AB/BT

NGOÀI-TRONG

Ngoài 2

Trong 3

W/RIM, S/MIG, HN/HLI, AN/BBE, I/DG, I/DB

KHẨU QUYẾT

Đầu-cuối / đầu-nhì-cuối (Tối đa 5 mã)

 

* KẾT CẤU PHỨC HỢP:

TRÁI-GIỮA-PHẢI

Trái 2

Giữa 2

Phải 1

D/GT/I, E/BC/N, E/D/D,

YJ/YR/J, VH/II/L, O/MN/N

TRÁI-

PHẢI TRÊN-

PHẢI DƯỚI

Trái 2

Phải trên 2

Phải dưới 1

D/NS/T, D/ME/M, R/YP/O, D/NC/R, E/SM/G

TRÊN-

DƯỚI TRÁI-

DƯỚI PHẢI

Trên 2

Dưới trái 2

Dưới phải 1

H/TC/E, WL/VF/G, I/YB/P, WL/YR/N, K/PK/O

TRÊN-

GIỮA-

DƯỚI

Trên 2

Giữa 2

Dưới 1

T/LP/F, T/VI/D, SH/VV/V, AN/VI/T, H/WL/G, T/SI/T

KHẨU QUYẾT

Đầu-cuối / đầu-cuối / cuối (Tối đa 5 mã)

 

Thử gõ các chữ Hán phi liên thể sau đây:

 

量 AMWG

針 CJ

淺 EII

引 NL

HMM

HKO

SMR

受 BBE

AB

WK

OMM

PQMB

WGNI

DGTI

MTMBC

KRYE

VFVNO

WFYR

TGDI

HBND

BCCWA

JJOMB

YPHEN

SFPR

ANA

YPSJ

EU

FF

LDBB

LL

LSH

EHJR

DHHH

DLWV

HBNBG

HBNWF

HBDDF

AFMBC

AFMBC

ANEHR

QAMO

ETLO

HGRLY

DDD

JJOMN

MGOII

MGOIN

YRYFD

HDBGB

HBF

ANVIT

HKRBR

TANW

OMNN

EMWJ

KTOG

CYTU

YJYRJ

JMUC

BBTWT

EEILR

TOP

MABK

YRJKA

WLJBM

 

BÀI TẬP 8

Liên thể tự là những chữ mà nét bút rối rắm giao liên, khó phân ly thành những bộ phận trái-phải, trên-dưới, hoặc ngoài-trong. Liên thể tự lấy tối đa 4 mã. Mã đầu coi là tự thủ. Khẩu quyết: Đầu, nhì, ba, cuối. Sau đây là vài thí dụ về liên thể tự:

 

MYLM

MLLM

JLLN

MYLF

NAHU

TCTE

MGRR

CNLH

NUE

MSKO

PD

SSU

LBK