tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

Blog Archive

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Wednesday, August 19, 2009

MP3 - GT HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 CUỐN)

MP3 - GT - 汉语初级教程(6册)* GT HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 CUỐN)


Giáo trình Hán ngữ sơ cấp (6quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh

汉语初级教程(对外一系列教材 * 6册)* 北京语言文化大学出版社


LINK LOAD MP3

Gồm bài khoá chính 课文 & từ vựng 词汇 và phần đọc hiểu trong sách 阅读部分

01 * 02 * 03 * 04 * 05 * 06 * 07 * 08 * 09 * 10

11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20

21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30

31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40

41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50

51 * 52 * 53 * 54 * 55 * 56 * 57 * 58 * 59 * 60

61 * 62 * 63 * 64 * 65 * 66 * 67 * 68 * 69 * 70

71 * 72 * 73 * 74 * 75 * 76 * 77 * 78 * 79 * 80

81 * 82 * 83 * 84 * 85 * 86 * 87 * 88 * 89 * 90

91 * 92 * 93 * 94 * 95 * 96 * 97 * 98 * 99 * 100

link của : http://tuantdtcn.multiply.com
Tags : , ,