tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Monday, October 5, 2009

DOWNLOAD Chinese font - Download font tieng trung

DOWNLOAD Chinese font - Download font tieng trung DOWNLOAD Chinese font - Download font tieng trung

Hướng dẫn cài font, bộ gõ FZShuti font(7.22 MB) FZYaoti font(3.09 MB) LiSu font(8.88 MB) You...

LƯỢNG TỪ TRONG TIẾNG HOA 量词

LƯỢNG TỪ TRONG TIẾNG HOA 量词 LƯỢNG TỪ TRONG TIẾNG HOA 量词

DANH LƯỢNG TỪ 把 [bă] (刀子,尺,牙刷,梳子,钥匙,伞,椅子) 杯 [bèi] (水,牛奶,咖啡,茶,酒) 本 [běn] (书,杂志,画报,词典,字典,小说,地图) 册 [cè] (书) 层 [céng] (楼,台阶,奶油,皮儿) 打 [d...

phần mềm đánh máy tiếng Hoa

phần mềm đánh máy  tiếng Hoa phần mềm đánh máy tiếng Hoa

搜狗拼音输入法 Ver.4.2 Đây là phần mềm đánh tiếng Hoa thông minh nhất, đang được sử dụng phổ biến Khi cài đặt thành công, bạn chuyển đổi qua lại...