tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

Blog Archive

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Sunday, March 21, 2010

Tổng hợp link các giáo trình tiếng Hoa

GT 汉语初级教程(6册)* GT HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 CUỐN)
LINK LOAD FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...c5d3b0e239c8bd


GT QIAOLIANG 桥梁 * GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP NHỊP CẦU
LINK LOAD FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...ea3411d2f289cc

GT HÁN NGỮ CƠ BẢN - LU * 路
LINK LOAD FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...e21447fa776fce

GT 301 CÂU ĐÀM THOẠI 汉语会话301句 (NEW VERSION 2009 & OLD VERSION)
LINK SHARE FOLDER
(VERSION MỚI 2009)
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...af531af3615b90
(VERSION CŨ)
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...46b6300eb48ac5
LINK PDF GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI
http://www.mediafire.com/?miujeoo2kzw
http://www.mediafire.com/?itnhdjnldmc
(link lấy từ dtt)

GT TÂN HÁN NGỮ GIÁO TRÌNH 新汉语教程(三册)(北大)
LINK SHARE FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...82f1c54fe6c481

GT 30 BÀI KHẨU NGỮ NGOẠI THƯƠNG 汉语外贸口语30课
LINK SHARE FLODER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...f13bc5a5cf54a4

GT TĂNG CƯỜNG HSK (BÌA XANH DƯƠNG) HSK 强化
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...26cc10e1a39584

GT NGHE NÓI TRUNG CẤP NĂM 2 - 汉语听说教程(二年级)- 北语
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...f7c0eab4dd5f17
NỘI DUNG BÀI KHÓA (FILE HÌNH - TIẾNG VIỆT)

Vào Photo mở album - Pix GT Nghe nói (Bắc ngữ)
Sau đó chọn hình cần xem, chọn Zoom In để xem file kích thước lớn hơn, click phải chọn save
File hình rõ có thể in ra trang A4 sử dụng

GT NGHE & NÓI - 中级汉语听和说教程
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...1e1dd9e23cc17c

GT NGHE SƠ - TRUNG CẤP 汉语听力初中级 (BẮC ĐẠI 北大)
LINK SHARE ALL FOLDER
Cuốn Sơ cấp - Thượng
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...58b10ed784e004
Cuốn Sơ cấp - Hạ
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...847f0a9d54b97b
Cuốn Trung cấp - Thượng
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...d8138e2e7d5c5f
Cuốn Trung cấp - Hạ
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...93080d10a10666

GT NGHE SƠ CẤP (3 QUYỂN) (BẮC NGỮ) * 汉语听力教程(3册)(北语)
LINK SHARE ALL FOLDER
CUỐN 1
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...6aa2ebcba568b1
CUỐN 2
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...88b8ff559b4307
CUỐN 3
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...5e523166d064d7

GT NGHE TIN TỨC TRUNG CẤP NĂM 2 (BẮC NGỮ) * 汉语新闻听力教程 (二年级) (北语)
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...4f6d55d7e6673e

GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成 - NHẬP MÔN & SƠ & TIỀN & TRUNG CẤP
LINK SHARE ALL FOLDER
QUYỂN NHẬP MÔN
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...7c2408fe525030
QUYỂN SƠ CẤP
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...5c6d10bf55dc0f
QUYỂN TIỀN TRUNG CẤP
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...d53be4132985b4
QUYỂN TRUNG CẤP
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...21f1a86ee84bb6


GT MẪU CÂU GIAO TIẾP THƯỜNG NGÀY * 汉语常用句 — 功能、情景篇
LINK SHARE ALL FOLDER

GONGNENG
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...ccc46abdd5b755
QINGJING
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...ce7671b8234722
Tags : , , ,