tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Monday, September 27, 2010

Chú âm trong tiếng Hoa


ㄅb hay nhớ den chữ 包 bao co cai đầu giong ㄅ, doc la bo
ㄆp hay nho bang cach nghi rang ㄆ manh hon ㄅ 1 chấm doc la po
ㄇm thi cu nho den chu m vay,u nguoc ! Doc la mo
ㄈf đầu cua chu F ne, thay ko ha? Bo phương ㄈ cung giong nhu vay ne, doc la fo
ㄉgiong chu 刀 ko nao? de
ㄊ going chu t ko ha? te
ㄋgiong y so 3, lai going chu乃 biet doc chu nay ko? ne
ㄌgiong 力 ko nao? le
ㄍcai nay ko biet noi sao, nhin vo cai nho lien no la ge
ㄎ co ai biet chu 亏 ko? Em nay la 1 phan cua 亏 nen doc la ke
ㄏ chu nay la H ne cac ban, co nho den bo Han ko? 原厌压 thuoc bo gi nao? Han ㄏ, va la he
ㄐ co ai ma ko biet chu 叫 ko ta? Ji ㄐ la em ne cac anh chi oi
ㄑcai nay thi la qi rang ma nho di, chuyen nho ma ha ! ^^
ㄒ nhin do roi co lien tuong den chu 西 nay noi ko, ok, em no doc la xi do cac ban
ㄗdung tri tuong tuong sieu pham cua cac ban rang ma lien tuong di 籽子仔, em doc la zi
ㄘcai nay doc la ci,minh bo tay, thoi rang hoc di, cung co bao nhieu dau ne
ㄓno duoc doc la zhi do cac ban, cung ko kho hoc dau
ㄙ thì giống như chữ 私 nè, bộ tư ㄙ đó các bạn, đọc là si nhé.
ㄔbo gi day? Bo xich, doc sao? Chi, no do !
ㄕ giong chu gi nao? 尸 doc la shi thoi
ㄖchu nay doc sao cac ban? Yeah ! ri 日
xong rồi đó, 1 2 3 viết ra nàoMóc câu một nét (ㄅ) là bờ (B)
Trên đè chữ nhất (ㄎ) là thành chữ ka (K)
Chữ Y (ㄚ) thì lại là A
Chữ T (ㄒ) là X, dấu trừ (ㄧ) là I
Chữ X(ㄨ) thì lại là U
Còn bộ chim chích (ㄔ) lại coi là chờ (CH)
Bộ thi xác chết (ㄕ) là sờ (SH)
Chữ xưởng (ㄏ) là hắt (H), số 3 (ㄋ) là nờ (N)
Dấu nhỏ (ㄑ) thì là chữ quy (Q)
Còn hai dấu nhỏ (ㄍ) lại ra chữ gờ (G)
Chữ nhật (ㄖ) đích thị là rờ (R)
Chữ U úp xuống (ㄇ) thành mờ (M) chẳng sai
Nằm ngang (ㄈ) tình thắm không phai (F)
Nằm ngửa (ㄩ) xin gọi em là chữ uy (ü)
Con dao có cán (ㄉ) là dờ (D)
Chữ lực có cán (ㄌ) là lờ (L) đó anh
Trần nhà treo móc (ㄛ) chữ o (O)
Nhô lên một tí (ㄜ) em là chữ e (E)
Ngày đi (ㄊ) anh gọi chữ tờ (T)
Bộ tư (ㄙ) chữ ét (S), bộ huyền (ㄠ) vần ao (AO)
Cào kia dựng ngược (ㄓ) chữ chờ (ZH),
Chữ khiếu thiếu khẩu (ㄐ) là gi huyền gì (J)
Chữ zét (Z) bảo vệ không chân (ㄗ)
Một người khom gối dang tay (ㄘ) chữ cờ (C)
Chữ hựu (ㄡ) chó sủa âu âu (OU)
Con mã không cẳng (ㄢ) biết là bất an (AN)
Ưu tư (ㄤ) đừng có nặng mang (ANG)
Dao bị nhất chặn (ㄞ) bây giờ hỏi ai (AI)
Trèo lên đỉnh dốc (ㄟ) vần ây (EI)
Trèo xuống đỉnh dốc (ㄥ) thấy lòng (ONG) nâng nâng (ENG)
Đường cong ba khúc (ㄣ)vần ân (EN)
Chữ dã (ㄝ) thì lại vần ưa (E) vần ìa (Ê).
Thơ này tạm viết đến đây
Những âm còn lại ghép vào là xong
Pin Yin ta nên thuộc lòng
Zhu Yin vớ vỉn chơi bời mà thôi.


Phụ lục bảng Thanh mẫu vận mẫu (có đối chiếu Pinyin-Zhuyin-âm đọc)
Thanh mẫu:

ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ ㄐ ㄑ ㄒ ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
玻 坡 摸 佛 得 特 訥 勒 哥 科 喝 基 欺 希 知 蚩 詩 日 資 雌 思
Vận mẫu đơn:
ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ ㄧ ㄨ ㄩ
a o e ê i u ü
啊 喔 鵝 衣 烏 迂


Vận mẫu kép:
ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ ㄢ ㄣ ㄤ ㄥ ㄨㄥ
ai ei ao ou an en ang eng ong
哀 欸 熬 歐 安 恩 昂 亨的韻母 轟的韻母


ㄚ ㄛ ㄝ ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ ㄢ ㄣ ㄤ ㄥ
a o e ai ei ao ou an en ang eng
ㄧ ㄧㄚ ㄧㄝ ㄧㄠ ㄧㄡ ㄧㄢ ㄧㄣ ㄧㄤ ㄧㄥ
I ia ie iao i(o)u ian in iang ing
呀 耶 腰 憂 煙 因 央 英
ㄨ ㄨ ㄨㄛ ㄨㄞ ㄨㄟ ㄨㄢ ㄨㄣ ㄨㄤ ㄨㄥ
u ua uo uai uei uan u(e)n uang ueng
蛙 窩 歪 威 彎 溫 汪 翁
ㄩ ㄩ ㄩㄢ ㄩㄣ ㄩㄥ
ü üe üan ün iong
約 冤 暈 雍

Âm uốn lưỡi

er

Tags : ,