tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Thursday, October 21, 2010

Mỹ - 美

Nghĩa gốc của chữ này không phải “Đẹp”, mà là “ngon” trong ngon miệng.
Chữ “Mỹ 美” thuộc bộ “Dương”, dưới là chữ “đại”.
Nghĩa gốc xuất phát từ món ăn của dân du mục, thịt dê, dê lớn thì béo, thì ngon. Cùng nghĩa với chữ “Thiện 膳”, “thiện” cũng có nghĩa là thức ăn ngon.Những từ ghép với “Mỹ” chỉ ngon thì có : Mỹ vị, mỹ tửu, mỹ thực.
Sau này mới mở rộng nghĩa cho những gì tốt đẹp, hài lòng, lý tưởng, khen ngợi…

via HUYNH NHA MINH
Tags : ,