tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Sunday, October 31, 2010

Thứ - khoan dung
Bắt đầu "Kinh Hoa Nghiêm" quyển 2, kinh văn đã triển khai cảnh giới "Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới", cũng giống như Lão Tử đã nói : "Hữu dung nãi đại, vô dục tắc cang".
Khi thật sự có tâm lượng rộng lớn mới có thể nhẫn nhịn những điều khó nhẫn nhịn, bao dung tất cả mọi thứ. Cũng chỉ khi thật sự hiểu rõ sự thật chân tướng mới có được tâm lượng rộng lớn như thế. Từ "khoan" và "dung" trong "khoan dung" thường dùng cũng có nghĩa rộng lớn và dung chứa chính là nghĩa này.
Cảnh giới này vốn sẳn có, không phải do huân tập, cũng không phải dần dần mới có, nên Đức Phật đã nói "Nhất thiết chúng sanh vốn có thể thành Phật".

via Huynh Nha Minh
Tags :