tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Monday, November 15, 2010

301 câu - giáo trình quan trọng - cách dạy còn quan trọng hơn

301 câu - giáo trình quan trọng - cách dạy còn quan trọng hơn 301 câu - giáo trình quan trọng - cách dạy còn quan trọng hơn

Phần lớn những trung tâm dạy tiếng Trung Quốc ở Thái Bình đều dùng giáo trình “301 câu đàm thoại tiếng Trung” làm giáo trình chính để dạy họ...

Tiếng Hoa khẩu ngữ, công nhân Việt Nam và một số ông chủ Đài Loan

Tiếng Hoa khẩu ngữ, công nhân Việt Nam và một số ông chủ Đài Loan Tiếng Hoa khẩu ngữ, công nhân Việt Nam và một số ông chủ Đài Loan

Công ty tôi có tổ chức dạy tiếng Trung Quốc cho một số cán bộ và công nhân tiên tiến. Lúc đầu mọi người rất hăng hái đi học, sau bỏ dần rồi ...

1000 câu khẩu ngữ Anh Hoa thông dụng nhất

1000 câu khẩu ngữ Anh Hoa thông dụng nhất 1000 câu khẩu ngữ Anh Hoa thông dụng nhất

日常用语1000句 1. I see. 我明白了。 2. I quit! 我不干了! 3. Let go! 放手! 4. Me too. 我也是。 5. My god! 天哪! 6. No way! 不行! 7. Come on. 来吧(赶快) 8. Hol...