tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Saturday, February 26, 2011

百年好合 - bách niên hảo hợp

百年好合 - bách niên hảo hợp 百年好合 - bách niên hảo hợp

Monday, February 21, 2011

Vầng trăng khóc - tiếng Hoa

Vầng trăng khóc - tiếng Hoa Vầng trăng khóc - tiếng Hoa

Name of the song: Moon Cry; composer Nguyen Van Chung (Vietnamese). Lyrics in the video is a version of Chinese musicians Khmer versio...

Monday, February 7, 2011

Những câu hoành phi phổ biến trong thờ cúng, đình chùa miếu am

Những câu hoành phi phổ biến trong thờ cúng, đình chùa miếu am Những câu hoành phi phổ biến trong thờ cúng, đình chùa miếu am

bài của chú Ngọc Sắc Trích lời giới thiệu của sách “ Ngày nay số người biết chữ Hán và tinh thông văn học cổ để có thể làm được câu đối...